Καβάλα: Ένα «νέο» Φρούριο είναι στα σκαριά. Δείτε πώς θα είναι το τοπόσημο της πόλης το 2022 [μακέτες]

Το ΣΒΑΑ Καβάλας «τρέχει» ήδη διαγωνισμό για την αναβάθμιση-αξιοποίηση του «Κάστρου» της Καβάλας με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας του μνημείου

Οι εργασίες για την αξιοποίηση των χώρων του Φρουρίου Καβάλας -του κοιτώνα αξιωματικών, της φυλακής και του πύργου- είναι μέρος της υλοποίησης του σχεδίου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης [ΣΒΑΑ] του Δήμου Καβάλας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και εγκατάσταση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (βίντεο προβολές, τρισδιάστατες απεικονίσεις, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιακή ξενάγηση, κ.ά.), προμήθεια ψηφιακού και εκθεσιακού εξοπλισμού, σχεδιασμό και τοποθέτηση συστήματος σήμανσης, κ.ά.

Για τoν κοιτώνα αξιωματικών έχει επιλεγεί μία διάταξη κατασκευών και περιεχομένου, η οποία υπομνηματίζει τη σχέση μεταξύ του εκθεσιακού κελύφους που θα ταυτίζεται με την πόλη και του κεντρικού εκθέματος που θα ταυτίζεται με το Φρούριο.

Ο υπόγειος χώρος – φυλακή, με την κατάλληλη διάταξη και τον εξοπλισμό, θα εξυπηρετεί τόσο το εμπειριακό σενάριο που αφορά στην αξία της ελευθερίας, όσο και τη λειτουργία ενός χώρου πολλαπλών χρήσεων.

Ο κυκλικός πύργος επόπτευε τις χερσαίες και υδάτινες διαδρομές και ήταν ο βασικός συλλέκτης νερού. Το εκθεσιακό σενάριο προβλέπει τη διαμόρφωση εκθεμάτων που εξυπηρετούν τα δύο αυτά στοιχεία.

Αναμενόμενα οφέλη

Το βασικό αποτέλεσμα της πράξης είναι ότι θα αποδοθεί νέα χρήση στα τρία κτίσματα του Φρουρίου, που παραμένουν κενά και είναι επισκέψιμα μόνο ως κελύφη – μέλη του συνόλου της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της ακρόπολης της Καβάλας.

Δεδομένου ότι η ακρόπολη και το Φρούριο της Καβάλας ήδη θεωρούνται τοπόσημα της περιοχής, με σταθερά ανοδική πορεία σε επίπεδο επισκεψιμότητας, το εν λόγω έργο επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την υπεραξία που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, να εμπλουτίσει το ήδη προσφερόμενο προϊόν και να «ανοίξει τις πύλες» του Φρουρίου σε ένα νέο διευρυμένο κοινό, στην τοπική κοινωνία, στους επισκέπτες της πόλης και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα αναμενόμενα οφέλη αναφέρονται επιγραμματικά ως εξής:

  • ενίσχυση της επισκεψιμότητας,
  • λειτουργία του Φρουρίου ως εκπαιδευτικού πόλου,
  • βελτίωση προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων,
  • ανάδειξη του μνημείου,
  • προστασία υλικής και άυλης τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και
  • ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το «νέο» Φρούριο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό το 2022! Στην παρούσα φάση ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου είναι σε εξέλιξη…