7 προσφορές για προμήθειες στον δήμο Καβάλας ΚΑΙ οι 7 ήταν… άκυρες!

7 επιχειρήσεις της Καβάλας ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα» των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας για κατάθεση προσφορών για προμήθεια χρωμάτων (μπογιές) και λοιπών υλικών ελαιοχρωματισμού. Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 το Τμήμα Προμηθειών «άνοιξε» τους φακέλους και διαπίστωσε ότι… ΚΑΙ οι 7 προσφορές ήταν άκυρες! Καμία δεν πλοιρούσε τις προδιαγραφές που ορίζονταν από τον διαγωνισμό, για τυπικούς λόγους (ελλείψεις δικαιολογητικών, βασικά)! Είναι κρίμα, πραγματικά, να «χάνονται» δουλειές επειδή οι επιχειρηματίες δεν λένε να κατανοήσουν ότι πλέον οι διαδικασίες ανάθεσης έργων από τους ΟΤΑ έχουν αλλάξει. Μεγάλο μέρος τους διενεργείται ηλεκτρονικά και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Συν τοις άλλοις, «χάνεται» και πολύτιμος χρόνος, αφού τώρα θα πρέπει η Υπηρεσία να περιμένει να παρέλθουν οι πέντε (5) μέρες που ορίζει ο Νόμος για τις ενστάσεις και μετά -αν δεν κατατεθεί κάποια ένσταση και υπάρξει και επιπλέον καθυστέρηση- να προκηρύξει την προμήθεια εκ νέου!