Το ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας στη μετά Βασίλη Θεοδωρίδη εποχή

Ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Ομίλου Χριστόφορος Αποστολακάκης αναλαμβάνει, ομόφωνα, τη θέση του προέδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας έπειτα από τον αιφνίδιο  θάνατο του Προέδρου του Ομίλου  Βασιλη Θεοδωρίδη, συνήλθε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου Ζησιάδη Χρήστου, στο εντευκτήριο του Συλλόγου. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του συλλόγου στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκε το πρώτο αναπληρωματικό μέλος  Δημήτριος Θεοδωρίδης.
Κατόπιν, ο Αντιπρόεδρος του ΣΟ Καβάλας Χρήστος Ζησιάδης, πρότεινε για την θέση του Προέδρου τον μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του συλλόγου Χριστόφορο Αποστολακάκη και για την θέση του Γενικού Γραμματέα τον  Δημήτριο Θεοδωρίδη. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Η νέα σύνθεση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας είναι η ακόλουθη

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Αποστολακάκης Χριστόφορος
Αντιπρόεδρος : Ζησιάδης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας : Θεοδωρίδης Δημήτριος
Ταμίας : Τσιβελεκίδης Χαράλαμπος
Μέλος : Καλαμούκος Δημήτριος
Μέλος : Μερκουρόπουλος Μάρκος
Μέλος : Χρυσομάλλης Θεόδωρος