ΔΕΥΑΚ: «Όλα καλά» με την ποιότητα του νερού στις τάφρους του Δάτου και των Φιλίππων

Η Υπηρεσία πραγματοποίησε δειγματοληψίες μετά τη βλάβη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δάτο και δε διαπίστωσε κάποια μόλυνση-Αίρεται η απαγόρευση χρήσης των επιφανειακών νερών από τους κατοίκους

Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι στις 24 Ιανουαρίου 2018, μετά τη βλάβη στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δάτο, διεξήγαγε δειγματοληψίες των νερών στην τάφρο του Δάτου και στην κεντρική τάφρο Φιλίππων.

Οι δειγματοληψίες έγιναν σε τέσσερα σημεία, ένα πριν την εγκατάσταση στο ύψος του Δάτου, ένα στη συμβολή της τάφρου Δάτου με την κεντρική τάφρο Φιλίππων και δύο στις συμβολές της κεντρικής τάφρου Φιλίππων με τις τάφρους Κρηνίδων και Λυδίας.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των νερών των τάφρων δεν επηρεάστηκε από τη βλάβη στην εγκατάσταση και ως εκ τούτου η σύσταση για μη χρήση των νερών που έγινε με το δελτίο Τύπου της 24ης Ιανουαρίου 2018 (διαβάστε σχετικά εδώ) παύει να ισχύει.