Παιδικοί σταθμοί: Εκδόθηκαν οι προσωρινές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας

Συντονισμένες προσπάθειες των υπηρεσιών του δήμου Καβάλας για την έκδοση των εγγράφων που αποτελούσαν προϋπόθεση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Μετά από μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια της προέδρου του νομικού προσώπου του δήμου Καβάλας «Δημοτική κοινωνική αλληλεγγύη – προσχολική αγωγή», Μαρίας Φραντζεσκάκη, και των αρμόδιων υπηρεσιών, ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι σχετικές διαδικασίες και εκδόθηκαν οι προσωρινές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών του δήμου. Η αδειοδότηση αυτή ήταν απαραίτητη  προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν οι παιδικοί σταθμοί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η έκδοση της πιο πάνω άδειας ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, δεδομένου ότι όλοι οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούσαν μέχρι τώρα μόνο με την άδεια σύστασης του καθ’ ενός. Η έκδοσης των παρά πάνω αδειών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη συνεργασία της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και της διεύθυνσης προστασίας παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου Καβάλας.