Δήμος Καβάλας: Υπέγραψε το Σύμφωνο Δέσμευσης των πόλεων για τη Βιώσιμη Διαχείριση των πόρων και την κυκλική οικονομία

Το Σύμφωνο εστιάζει στη δέσμευση των Ευρωπαϊκών τουριστικών πόλεων να καταστήσουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο για τις πόλεις και τους κατοίκους τους

Το Σύμφωνο Δέσμευσης των πόλεων για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων και την Κυκλική Οικονομία υπέγραψε στις 27 Νοεμβρίου στη Λισαβόνα ο Δήμος Καβάλας. Ο Δήμος της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας φιλοξένησε την 3η Γενική Συνέλευση του έργου Urban-Waste στις 27 Νοεμβρίου 2018 στο Δημαρχείο της Λισαβόνας, συγκεντρώνοντας τους 27 εταίρους του έργου Urban Waste και περίπου 70 συμμετέχοντες.

Τον δήμο Καβάλας εκπροσώπησε η Ευαγγελία Δρακονάκη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού που υπέγραψε το Σύμφωνο το οποίο εστιάζει στη δέσμευση των Ευρωπαϊκών τουριστικών πόλεων να καταστήσουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο για τις πόλεις και τους κατοίκους τους. Άλλοι Ευρωπαϊκοί Δήμοι που υπέγραψαν επίσης το Σύμφωνο Δέσμευσης στη Λισαβόνα είναι ο Δήμος της Σαταντέρ (Ισπανία), η Περιφέρεια της Τοσκάνης (Ιταλία) και ο Δήμος της Κοπεγχάγης (Δανία). Άλλες πόλεις που έχουν ήδη υπογράψει το Σύμφωνο Δέσμευσης  στο πλαίσιο του έργου URBAN WASTE είναι η Νίκαια (Γαλλία), η Τενερίφη (Ισπανία), η Λευκωσία (Κύπρος), οι Συρακούσες (Ιταλία) και η Πόντα ντελ Γκάντα (Ισπανία).

Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, επιφέρει εντονότερη οικονομική δραστηριότητα και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, πολλές φορές συνοδεύεται και από αρνητικές επιπτώσεις όπως αυτή της αύξησης του όγκου των απορριμμάτων και της ανάγκης καλύτερης διαχείρισής τους προκειμένου να καταστεί πιο βιώσιμος. Στο πλαίσιο αυτό οι εταίροι του έργου Urban Waste έχουν αναπτύξει μέτρα και στρατηγικές διαχείρισης της μείωσης των απορριμμάτων και τα έχουν εφαρμόσει στις 11 πιλοτικές πόλεις μεταξύ των οποίων είναι και η Καβάλα. Εκπρόσωποι της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης παρουσίασαν στη Λισαβόνα  τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των διάφορων μέτρων που εφαρμόστηκαν στην πόλη της Καβάλας τα οποία περιλαμβάνουν ένα ολόκληρο φάσμα διαφορετικών ομάδων-στόχων καθώς και ποικίλες και πολυάριθμες συνέργειες που δημιούργησε το έργο με εξωτερικούς φορείς.

Στη Λισαβόνα, στις 28.11.2018 έλαβε επίσης χώρα και η εκδήλωση Αμοιβαίας Μάθησης με τίτλο «Καλές πρακτικές στη διαχείριση απορριμμάτων ως παράγοντες αλλαγής στον τομέα του τουρισμού», όπου εκπρόσωποι των πόλεων του Παρισιού και της Βαρσοβίας, καθώς και αρκετοί ομιλητές από την Πορτογαλία παρουσίασαν μερικές από τις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες πρακτικές από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών, έργων και διαφόρων μέτρων αντιμετώπισης της πρόληψης των απορριμμάτων από την τουριστική δραστηριότητα.

Το έργο Urban Waste στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικών που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας παραγωγής αστικών αποβλήτων καθώς και σε στρατηγικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της συλλογής και της διάθεσης των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, το Urban Waste υιοθετεί και εφαρμόζει την προσέγγιση του αστικού μεταβολισμού για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε ένα κυκλικό μοντέλο όπου τα απόβλητα θεωρούνται πόροι και θα πρέπει να επανενταχθούν στην αστική ροή.