Η ΔΕΥΑΚ «ζητά» 12 εκ. ευρώ για νέο δίκτυο αγωγών εντός της πόλης της Καβάλας

Κατατέθηκε η πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» - Το «εμβληματικό έργο» προβλέπει την κατασκευή 192.000 μέτρων αγωγών! - Διαβάστε σε ποιες περιοχές αφορά

ΗΤεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» με δημόσια δαπάνη 11.451.612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου Ύδρευσης επιτυγχάνεται η κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες.

  • Η πρώτη ζώνη είναι η κεντρική και περιλαμβάνει το «εμπορικό κέντρο της Καβάλας» και την περιοχή «Πεντακόσια-Αγία Βαρβάρα».
  • Η δεύτερη ζώνη είναι η δυτική και περιλαμβάνει τις περιοχές τις περιοχές «Αγία Παρασκευή», «Άγιος Λουκάς» και «Νεάπολη».
  • Η τρίτη ζώνη είναι η Ανατολική και περιλαμβάνει την περιοχή «Περιγιάλι».

Με το παρόν έργο προβλέπεται να κατασκευασθούν συνολικά 192.005 μέτρα αγωγών ύδρευσης. Με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη της Καβάλας θα έχει πλέον νέο δίκτυο ύδρευσης στο σύνολο του αστικού ιστού και η ΔΕΥΑΚ θα πετύχει την παροχή υψηλής ποιότητας νερού ύδρευσης για ανθρώπινη κατανάλωση στην περιοχή ευθύνης της.