Τα 11 προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας

Διαβάστε από πότε ξεκινάει η περίοδος των δηλώσεων συμμετοχών και πόσες ώρες διαρκεί το κάθε πρόγραμμα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Καβάλας ενημερώνει σε συνεργασία με το το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του Δήμου Καβάλας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Καβάλας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α Τίτλοι Προγραμμάτων Διάρκεια σε ώρες 
Εκπαίδευση μεταναστών επίπεδο Α1 125
2 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
3 Νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία 25
4 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
5 Αγγλικά για τον τουρισμό Α2 25
6 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
7 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25
8 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10
9 Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 25
10 Αθλητισμός και διατροφή 25
11 Βασικά Αγγλικά Α1 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 2513 500400.

Ταχ. Διεύθυνση: Κασσάνδρου 6 Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (1ος όροφος). Email: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής: Στον 1ο όροφο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας (Κασσάνδρου 6, Καβάλα) από την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, τις ώρες: 9:00 – 13:00

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.