Μάκης Παπαδόπουλος: Να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο για την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας της Δομής στο Ασημακοπούλου

Ο επικεφαλής της παράταξης ο Τόπος της Ζωής μας ζητάει από το Σώμα να συνταχθεί με το αίτημα της ΟΕΒΕ Νομού Καβάλας σχετικά με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας της λειτουργίας της Δομής

Να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των δομών φιλοξενίας προσφύγων είχε ζητήσει πριν από μερικές μέρες η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Νομού Καβάλας και να εφαρμοστεί ο κανόνας της «ανταποδοτικότητας», αλλά και της «εντοπιότητας» τόσο στις προσλήψεις προσωπικού όσο και στις προμήθειες. (διαβάστε εδώ το αίτημα των επαγγελματιών).

Η παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ο Τόπος της Ζωής μας με επικεφαλής τον Μάκη Παπαδόπουλο ζητάει από το Σώμα να συνταχθεί με το αίτημα των επαγγελματιών και να το υποστηρίξει έμπρακτα, προχωρώντας σε έμπρακτες ενέργειες, στέλνοντας αρχικά προς τον Διοικητή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών «ΚΑΒΑΛΑ» κ. Δημήτριο Ρέμμο, αλλά και προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σχετική επιστολή.

Η επιστολή του Τόπου της Ζωής μας

Με επιστολή που στείλαμε σήμερα προς τον Δήμαρχο Καβάλας, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, καταθέτουμε την πρόταση να συνταχθεί επιστολή με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας θα εκφράζει τη στήριξή του στο αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Καβάλας σχετικά με την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας της λειτουργίας της Δομής Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών, που εδρεύει προσωρινά στο πρώην στρατόπεδο Ασημακόπουλου, σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία της Καβάλας.

Η επιστολή θα απευθύνεται προς τον Διοικητή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών «ΚΑΒΑΛΑ» κ. Δημήτριο Ρέμμο, αλλά και προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Γνωρίζουμε ότι σε άλλες περιοχές της χώρας αντίστοιχες Δομές Προσωρινής Υποδοχής υλοποιούν προσλήψεις και αναθέσεις-διαγωνισμούς που θέτουν κατά προτεραιότητα την επιλογή προσωπικού, αγαθών και υπηρεσιών από τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες.

Προτείνουμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας να ζητήσει από τη Δομή Προσωρινής Υποδοχής «ΚΑΒΑΛΑ» να βάζει σε προτεραιότητα την επιλογή δημοτών και επιχειρήσεων της περιοχής μας μέσω προσλήψεων και μέσω αναθέσεων-διαγωνισμών, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για όσο διάστημα βέβαια θα λειτουργεί η συγκεκριμένη Δομή, η οποία είναι προσωρινή.