Καβάλα: Καθαρή η Ραψάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τη μικροβιολογική ανάλυση των υδάτων

Αναμένεται το "ok" από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για να επιτραπεί η κολύμβηση στην παραλία-Η ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑ Καβάλας

Και επίσημα η θαλάσσια περιοχή της Ραψάνης είναι καθαρή και δεν επηρεάστηκε από τη βλάβη στον αγωγό λυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων του θαλασσινού νερού, ενώ αναμένεται το “ok” από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για να επιτραπεί η κολύμβηση στην παραλία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Καβάλας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού από την ακτή «Ραψάνη», που λήφθηκαν την Παρασκευή 04-08-2023 και το Σάββατο 05-08-2023, η ποιότητα των θαλασσινών νερών στην προαναφερθείσα ακτή χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, σύμφωνα με τη με αριθμό Η.Π. 8600/416/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ.356/Β΄/26-02-2009). Τα αποτελέσματα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς για τις ενέργειές τους.