ΒΦΛ: Για πρώτη φορά το Κράτος επίσημα αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρίες των Λιπασμάτων είναι… μία!

Απόφαση του ΚΕΑΟ κάνει λόγο για εταιρίες που «υπηρετούν τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα» και καταλογίζει συνυπευθυνότητα

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του υπουργείου Εργασίας εξέδωσε απόφαση στις 3 Ιανουαρίου 2017 την οποία με τη διαδικασία «Επείγον» κοινοποιεί σε αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα Ανδρέα Νεφελούδη.

Η εν λόγω απόφαση κάνει λόγο για συνυπευθυνότητα της είσπραξης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (προς το ΙΚΑ) της ELFE-Ελληνικά Χημικά και Λιπάσματα (υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ). Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην «υπόθεση Λιπάσματα», αφού για πρώτη φορά –και με τον πλέον επίσημο τρόπο– ένας φορέας του Κράτους αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρίες που κατά καιρούς δραστηριοποιούνται στη μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας είναι ένα και το αυτό!

Η απόφαση του ΚΕΑΟ βάζει κάτω από την «ομπρέλα» της, εκτός από την ELFE και τις υπόλοιπες «γνωστές» τρεις εταιρίες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ, PFIC Ltd και Centrofaro Services Ltd και την «νέα» εταιρία που συστήθηκε μόλις στις 16 Δεκεμβρίου 2016, την Λιπάσματα Νέας Καρβάλης ΑΕ!

Το έγγραφο καταλήγει ως εξής: «Από τη σχετική έρευνα και όσα παραπάνω αναφέρονται, προκύπτει ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την ίδια  δραστηριότητα, λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο και απασχολούν κατά περιόδους κοινό προσωπικό. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται ότι υπηρετούν τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις  συνυπευθυνότητας  που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 732/20-11-1995 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και πρέπει μετά το σχετικό έλεγχο της υπηρεσίας να καταχωρηθεί η συγκεκριμένη πληροφορία στο μητρώο εργοδοτών του ΟΠΣ σύμφωνα με την εγκύκλιο 97/2011».