Απάντηση TAP σε αγρότες και φορείς των Τεναγών μετά το «όχι» στη διαμεσολάβηση: Παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο

Η εταιρία ζητά εκ νέου να επιλυθούν οι διαφορές για να συνεχιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες του αγωγού στην Καβάλα «και το έργο να επενδύσει περαιτέρω στην περιοχή»

Στις 23 Φεβρουαρίου 2018 ο TAP είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στον Αγροτικό Σύλλογο του δήμου Καβάλας και τη Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών για την Αλλαγή της Όδευσης του Αγωγού σε διαμεσολάβηση προκειμένου να διευθετηθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών (διαβάστε σχετικά εδώ).

Λίγες μέρες μετά, η εταιρία εισέπραξε την άρνηση, αρχικά της Συντονιστικής Επιτροπής (διαβάστε περισσότερα εδώ) και ακολούθως του Αγροτικού Συλλόγου (περισσότερα εδώ) για διεξαγωγή διαλόγου με αμφότερους τους φορείς να χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ως «προδιαγεγραμμένη» ή ακόμα και «προσχηματική», παραπέμποντας στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκκρεμεί αλλά και στηλιτεύοντας τη μη πρόσκληση στη διαμεσολάβηση του δήμου Καβάλας.

Σήμερα, ο TAP επανέρχεται, δηλώνοντας ότι από την πλευρά της εταιρίας η πρόσκληση συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ. «Είναι κοινό συμφέρον όλων να ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως, με απόλυτη ασφάλεια και τη μέγιστη δυνατή φροντίδα προς το περιβάλλον», σημειώνεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, όπου επίσης απαριθμούνται μία σειρά από ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο TAP για την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της νέας ανακοίνωσης του TAP.

Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου

«Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την άρνηση του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας και της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών Καβάλας να συμμετάσχουν στην προτεινόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης. Στον ΤΑΡ, ωστόσο, διατηρούμε την πλήρη μας δέσμευση για διεξαγωγή ανοιχτού, και βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό, διαλόγου με τους φορείς των περιοχών από όπου διέρχεται ο αγωγός. Και σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, επαναλαμβάνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε το διάλογο με τοπικές αρχές και φορείς, και να συζητήσουμε τυχόν ανησυχίες ή αντιρρήσεις τους.

Η σημασία του ΤΑΡ για την οικονομική ανάπτυξη και γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης έχει εμπεδωθεί στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας – ενώ την αναγνωρίζουν και οι δύο φορείς των Τεναγών, ο Αγροτικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Καβάλας. Συνεπώς, είναι κοινό συμφέρον όλων να ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως, με απόλυτη ασφάλεια και τη μέγιστη δυνατή φροντίδα προς το περιβάλλον.

Η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον συνιστούν τη βασική προτεραιότητα του ΤΑΡ. Από τον Ιανουάριο του 2014, οι άνθρωποί μας έχουν συμπληρώσει πάνω από 22.5 εκατομμύρια ώρες εργασίας, διαμορφώνοντας ένα ιστορικό ασφάλειας στον κλάδο της κατασκευής αγωγών που ξεχωρίζει σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κάθε παράμετρος των κατασκευαστικών εργασιών στον ΤΑΡ διέπεται από αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Οι μέτοχοί μας, από την εμπειρία των οποίων επωφελούμαστε διαρκώς, έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό κατασκευής και λειτουργίας χιλιάδων χιλιομέτρων αγωγών.

Ο ΤΑΡ σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον. Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, συνεργαζόμαστε με ειδικούς και ΜΚΟ για την ενεργή προστασία της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Ο ΤΑΡ σέβεται την ελληνική γη που φιλοξενεί τον αγωγό. Αποζημιώσαμε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης πριν την κατασκευή. Δεσμευόμαστε να αποκαταστήσουμε τη γη στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την κατασκευή, και το έχουμε ήδη πράξει σε εκτεταμένο τμήμα της όδευσης του αγωγού. Έχουν ήδη υπογραφεί τα πρώτα Πρωτόκολλα Εξόδου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της γης στους ιδιοκτήτες και χρήστες της, ώστε να συνεχίσουν τις αγροτικές εργασίες τους. Επιπλέον, εφαρμόζουμε ένα πολυετές πρόγραμμα υποστήριξης μετά την επιστροφή της γης και αποζημιώνουμε τυχόν απώλεια παραγωγικότητας, εφόσον υπάρξει.

Σε περισσότερα από 535 χιλιόμετρα (όπου δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες) από τα συνολικά 550 περίπου χιλιόμετρα της ελληνικής όδευσης, ο ΤΑΡ έχει συνεργαστεί αποδοτικά και εποικοδομητικά με τις τοπικές κοινότητες, συζητώντας μάλιστα κι επενδύοντας σε αυτές στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας.

Ως εκ τούτου, ο ΤΑΡ παραμένει ανοιχτός στον εποικοδομητικό διάλογο με καλή πίστη, ώστε να επιλυθούν όποια θέματα και αντιρρήσεις για τη συνέχεια των κατασκευαστικών εργασιών στην Καβάλα, και το έργο να επενδύσει περαιτέρω στην περιοχή».