Καβάλα: Στο «κόκκινο» ο δείκτης κινδύνου πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς

Οι πυρο-μετεωρολογικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, συνέπεια της ανόδου της θερμοκρασίας και της παρουσίας ξηρών αερίων μαζών πάνω από την περιοχή μας-Αναλυτικός χάρτης με τις «κόκκινες» περιοχές

Στο «κόκκινο» η Ανατολική Μακεδονία και κατά συνέπεια και ο Νομός Καβάλας, όσον αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς. Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά οι πυρό-μετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα, μια επιδείνωση η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, συνέπεια της ανόδου της θερμοκρασίας και της παρουσίας ξηρών αερίων μαζών πάνω από την περιοχή μας.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή (%) του πυρο-μετεωρολογικού δείκτη Nesterov μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019. Μεγαλύτερες μεταβολές (αύξηση των τιμών του δείκτη) αναμένονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Χαλκιδική και στη δυτική και κεντρική Στερεά.
Οι Αρχές είναι σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό δασικής πυρκαγιάς, ενώ και τις επόμενες μέρες οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να «κρατήσουν» τον πυρο-μετεωρολογικό δείκτη σε υψηλά επίπεδα.