Διανομή φρούτων σε ευπαθείς ομάδες από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Συνολικά διανεμήθηκαν 10 τόνοι ροδάκινα στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Καβάλας, καθώς και στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κρηνίδων, Ζυγού και Κρυονερίου

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, κατόπιν ενεργειών της ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και τοπικών κοινωνικών φορέων διανεμήθηκαν δωρεάν στην ΠΕ Καβάλας 10 τόνοι ροδάκινων. Τα συγκεκριμένα φρούτα, πολύ καλής ποιότητος, διανεμήθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «απόσυρσης προϊόντων» και στήριξης κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.

Τα φρούτα διανεμήθηκαν δωρεάν στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Καβάλας, καθώς και στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Κρηνίδων, Ζυγού και Κρυονερίου.