Οι Καβαλιώτες Ακαδημαϊκοί γίνονται «πρέσβεις» της πόλης

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 η πρώτη συνάντηση του «δικτύου» κατόπιν πρωτοβουλίας δήμου-ΙΚΚΙΚ

Οδήμος Καβάλας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων & Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ) πραγματοποιούν την πρώτη συνάντηση των Καβαλιωτών Ακαδημαϊκών, Ερευνητών και Διευθυντικών Στελεχών που δραστηριοποιούνται εκτός Καβάλας την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

Ο δήμος Καβάλας και το ΙΚΚΙΚ ανέλαβαν πρόσφατα την πρωτοβουλία να καταγράψουν τους Ακαδημαϊκούς (μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ των ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ερευνητές και Διευθυντικά Στελέχη, με καταγωγή από την Καβάλα, που εργάζονται εκτός  Καβάλας, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων και υποστήριξης του κοινού τόπου καταγωγής.

Η δραστηριοποίηση των επιστημόνων αυτών προς τον σκοπό αυτό -εφόσον υπάρχει προθυμία συμμετοχής και με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος- θα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την πόλη αλλά και για τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στον κ. Σταμάτη Χατζησταμάτη (μέλος ΙΚΚΙΚ, τηλέφωνο 6948207292 και email: [email protected]).