Αποξηλώνονται τα παλιά και τοποθετούνται καινούρια στηθαία ασφαλείας στον δρόμο Καβάλα-Σταυρός Αμυγδαλεώνα

Διαβάστε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν - Οι εργασίες ξεκινούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Από τον κόμβο του Σταυρού Αμυγδαλεώνα μέχρι και την είσοδο της πόλης της Καβάλας, στο ύψος του Egnatia Hotel, ξεκινούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 με ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εργασίες αποξήλωσης των παλιών και τοποθέτησης καινούριων στηθαίων ασφαλείας.

Η εργολαβία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της θα ισχύουν περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αναλυτικά

Αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή, αποφασίζουμε τον περιορισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας, στο τμήμα από χ/θ 54,630 (διασταύρωση Σταυρού Αμυγδαλεώνα) μέχρι χ/θ 57,300 (ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ), εκ περιτροπής στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του κάθε ρεύματος, με τους εξής όρους:

(α) Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας και αυτή θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

(β) Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, κατά το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως και 24-10-2017 μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 07.00-19.00, ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, καθημερινά και με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσύρεται η σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.