Ο Βασίλης Τσιάντος στο Forum της ENQA στη Σαραγόσα της Ισπανίας

Ο Καβαλιώτης Καθηγητής του ΤΕΙ ΑΜ-Θ παραβρέθηκε με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της ΑΔΙΠ

Οκαθηγητής του ΤΕΙ ΑΜΘ Βασίλης Τσιάντος παρευρέθηκε, ως αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, www.adip.gr), στο 8o Φόρουμ των μελών της ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education, www.enqa.eu), που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σαραγόσα της Ισπανίας στις 19-20 Απριλίου 2018.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εισαγωγή της αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων μέσα στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, ανατροφοδότηση για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων για την διασφάλιση ποιότητας (ENQA ESG 2015), κ.λπ.) συζητήθηκε και η “παραίτηση” του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή της εθνικής αρχής του Κοσόβου (KAA, Kosovo Accreditation Agency) από τον Υπουργό Παιδείας του Κοσόβου, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Το θέμα της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,  από όλους τους εμπλεκόμενους στην διασφάλιση ποιότητας φορείς, είναι πολύ λεπτό σημείο για τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Έτσι, οποιαδήποτε παρέμβαση ή υπόνοια παρέμβασης, η οποία θεωρείται ότι υποδαυλίζει την ανεξαρτησία των αρχών, έχει σαν αποτέλεσμα την ποινή ανάλογα με την περίπτωση. Για την εθνική αρχή του Κοσόβου το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί η ιδιότητα του μέλους της στην ENQA “υπό επαναξέταση” (member under review). Ο κ. Τσιάντος έκανε σύντομη παρέμβαση στην Γ.Σ. για το θέμα του Κοσόβου.

Η ΑΔΙΠ είναι πλήρες μέλος της ENQA από τον Ιούνιο του 2015 μετά από εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή. Ο φορέας KAA του Κοσόβου ήταν πλήρες μέλος της ENQA. Στην ENQA συμμετέχουν περισσότεροι από 50 φορείς από 27 χώρες.

Δελτίο Τύπου