Καβάλα: Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Περιμετρική λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΚ

Διαβάστε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν από τις 3 έως και τις 11 Μαΐου 2018

Συνεχίζονται στην Περιμετρική Οδό οι εργασίες που εκτελεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας για την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης και για τον λόγο αυτό, από την Πέμπτη 3 έως και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 θα περιοριστεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη διασταύρωση της Περιμετρικής με την Εθνική Οδό Αμφίπολης-Καβάλας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αναφέρει τα εξής:

  • Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας της οδού, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
  • Η σήμανση θα τοποθετηθεί και θα παραμείνει επί του οδοστρώματος και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρα. Σε απρόβλεπτων καταστάσεων όπου θα απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών και κατά τις νυχτερινές ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση επιπρόσθετων φανών και γενικότερα φωτισμού, αφού πρώτα θα έχει ενημερωθεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας για τον αναγκαίο έκτακτο έλεγχο.
  • Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00 – 19.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσυρθεί η σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
  • Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου θα ισχύσουν από 03-05-2018 έως 11-05-2018, ενώ δύναται να παραταθούν για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών φαινομένων, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης – έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών.
  • Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.