Χωρίς νερό και πάλι η συνοικία της Νεάπολης

Διαβάστε πότε και για πόσες ώρες η ΔΕΥΑΚ θα διακόψει την υδροδότηση στη συγκεκριμένη περιοχή της Καβάλας

ΗΤεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας ανακοίνωσε ότι λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα διακοπεί, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η παροχή νερού στη συνοικία της Νεάπολης.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 08:00 έως και τις 13:00. Σε περίπτωση που οι εργασίες από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ ολοκληρωθούν νωρίτερα, η παροχή νερού θα επανέλθει αντίστοιχα νωρίτερα.