ΟΛΚ: Από τις 25 Μαΐου 2020 πεζοδρομείται η παραλιακή

Διαβάστε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου - Ποιες ώρες θα «κλείνει» η Εθνικής Αντιστάσεως - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

ΟΟργανισμός Λιμένα Καβάλας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 1/7η /22-5-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο  της απαγόρευσης κυκλοφορίας και στάθμευσης  οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντίστασης, από τη διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ έως τη διασταύρωση με την οδό Δαγκλή, για το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τις ώρες 16:00 έως 05:00 της επομένης ημέρας.

Η πρόσβαση για έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης θα γίνεται από την οδό Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.