Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ: Εντός των εκκλησιών ο αγιασμός των υδάτων

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την εορτή των Θεοφανείων

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίνονται στη δημοσιότητα, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, εκ νέου οδηγίες και εντολές προς τους ιερείς-εφημερίους των ιερών Ναών της Μητροπολιτικής περιφερείας, ως προς την λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την εορτή των Θεοφανείων (Τετάρτη 6-1-2021) με την παρουσία εκκλησιάσματος, κατ’ εφαρμογὴ της υπ’ αριθμ. 3034/10/5/4-1-2021 Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία εξεδόθη κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως (συνεδρίᾳ ΔΙΣ 04.01.2021) και μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση των τελευταίων κυβερνητικών μέτρων και περιορισμών, σχετικά με την αυστηροποίηση των μέτρων εν όψει του ανοίγματος των σχολικών μονάδων, και την αθέτηση όσων είχαν συμφωνηθεί και αποτυπωθεί λεπτομερώς στην υπ’  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/ 15.12.2020 Κοινὴ Υπουργικὴ Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5509) :

1) Οι Ιεροὶ Ναοὶ θα παραμείνουν Ανοικτοί για τους πιστούς τόσο για την προσκύνηση και την κατ’ ιδίαν προσευχή, όσο και για την συμμετοχή στον Όρθρο, την Θεία Λειτουργία και το Αγιασμὸ, με ώρα ενάρξεως την 7ην πρωϊνὴ. Η παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών προσδιορίζεται υπό της αναλογίας του ενὸς (1) προσώπου ανά δέκα πέντε (15) τμ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους, με Μέγιστο Επιτρεπόμενο Αριθμό Εκκλησιαζομένων εντός ιερών Ναών είτε τους 25, είτε τους 50, αναλόγως προς την επιφάνεια του ιερού Ναού, και με την υποχρεωτικὴ χρήση προστατευτικής μάσκας, όπως σαφώς, άλλωστε, είχε καθορισθεί εγκαίρως με ειδικό Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Μητροπόλεως  και είχε επιτυχώς εφαρμοσθεί κατά τις Εορτές των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

2) Ωσαύτως, θα τελεσθεί και η προκαθορισθείσα δεύτερη Θεία Λειτουργία στους ιερούς Ναούς : αγίου Παύλου Καβάλας, Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, αγίου Νικολάου Καβάλας και Μεταμορφώσεως Καβάλας, με ώρα ενάρξεως 9.30 π.μ.

3) Λιτανείες εκτός των Ιερών Ναών Δεν θα πραγματοποιηθούν και ο Μέγας Αγιασμός με τον καθαγιασμὸ των υδάτων θα τελεσθούν εντός αυτών, με την πρόνοια της διανομής φιαλιδίων με Αγιασμό στους πιστούς κατά την αναχώρησή τους από τους Ιερούς Ναούς, όπως εγκαίρως έχει προβλεφθεί.

Η τοπική Εκκλησία χωρίς να παραθεωρεί την εξαιρετικά κρίσιμη υγιειονομικὴ κατάσταση της Χώρας και εφαρμόζοντας απαρεγκλίτως τις ληφθείσες υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αποφάσεις, επαναδιατυπώνει την, μεταξύ των άλλων, συνοδικὴ επισήμανση, ότι «ουδεὶς έχει το δικαίωμα να υπηρετεί αλλοτρίους σκοποὺς έναντι ενός σημαντικού ζητήματος, όπως η καταπολέμησις της πανδημίας, διότι το δικαίωμα της υγιείας είναι ιερὸν και απαραβίαστον ανθρώπινον δικαίωμα».