Επιπλέον παράταση 3,5 μηνών για την κατασκευή μετωπικών και πλευρικών διοδίων στην Άσπρη Άμμο

Η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ανακοίνωσε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Παράταση και στις ρυθμίσεις στον οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη στην Ελευθερούπολη

Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στην ανατολική είσοδο της πόλης της Καβάλας στο ύψος του λιμανιού «Φίλιππος Β’»  για την κατασκευή τόσο των μετωπικών όσο και των πλευρικών διοδίων, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας. Παράλληλα αποφάσισε την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και στην Ελευθερούπολη, στην κεντρική οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη, προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες για την κατεδάφιση και την ανακατασκευή κτηρίου.

Οι παρατάσεις των ρυθμίσεων κίνησης των οχημάτων, για τα διόδια της Καβάλας ισχύουν πλέον μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2022 (31/3/22), ενώ αυτή της Ελευθερούπολης μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022 (31/1/22).

Συγκεκριμένα η Αστυνομική Διεύθυνση αποφάσισε:

Πλευρικά Διόδια
Την παράταση ισχύος μέχρι 31-03-2022 της με α/α «5» απόφασής μας, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων της Εγνατίας Οδού, προκειμένου διευκολυνθούν οι εργασίες της Α’ Φάσης κατασκευής πλευρικών διοδίων. Συγκεκριμένα:
α) Τον πλήρη αποκλεισμό των δύο εισόδων της Εγνατίας οδού (προς Θεσσαλονίκη και Ξάνθη)
β) Τον μερικό αποκλεισμό της εξόδου της Εγνατίας Οδού για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Ξάνθη και επιθυμούν να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών:
α) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Ξάνθη θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω του Α/Κ Αγίου Σίλα ή του κλάδου σύνδεσης μετά την Άσπρη Άμμο.
β) τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς Θεσσαλονίκη κάτω των 5 τόνων θα εισέρχονται στην Εγνατία οδό μέσω των Α/Κ Αγίου Σίλα ή Α/Κ Πέρνης, κατά περίπτωση, ενώ τα οχήματα άνω των 5 τόνων θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο υποχρεωτικά μόνο μέσω του Α/Κ Πέρνης.
Την τροποποίηση μερικώς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ελήφθησαν με την με α/α «3» απόφασή μας για την κατασκευή των μετωπικών διοδίων για μήκος περίπου 350 μ., δεδομένου των αλλαγών που επέρχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.

Μετωπικά Διόδια
Την παράταση ισχύος μέχρι 31-03-2022 της με α/α «6» απόφασής μας, που αφορά την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας από τη χ/θ 479+048 έως την χ/θ 479+550, που αφορούν σε εργασίες αμφίπλευρης διαπλάτυνσης του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου και την κατασκευή εφτά (7) νησίδων, μεταλλικού στεγάστρου, κτιρίου διοίκησης και λοιπών βοηθητικών χώρων και ενημέρωσης ελεύθερης διέλευσης.
-Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, με την χρήση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (ταχεία) ανά κατεύθυνση κίνησης, η οποία θα έχει πλάτος 3,75 μέτρα.
-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων.

Οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη – Ελευθερούπολη
Την παράταση ισχύος μέχρι 31-01-2022 της με α/α «5» απόφασής μας, που αφορά στην προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής του εσωτερικού κτιρίου επί της οδού Φρ. Παπαχριστιδη 130.
-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:
α) Για φορτοεκφόρτωση υλικών στα φορτηγά οχήματα, θα ενεργείτε στένωση της Ε. Ο. Αμφίπολης – Καβάλας και αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας από Καβάλα προς Αμφίπολη. Η στένωση θα ενεργείτε με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης με ευθύνη της κατασκευαστικής εταιρείας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της στένωσης θα διεξάγετε εκ περιτροπής με την χρήση σημαιοφόρων. Οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τις ώρες κοινής ησυχίας και η χρονική διάρκεια τους ορίζεται στην μία (1) ώρα κάθε φορά. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.
β) Η τροφοδοσία σκυροδέματος και σιδηροδοκών εντός του κτιρίου από φορτηγά οχήματα και οχήματα ειδικών χρήσεων (γερανοφόρα και αντλιοφόρα), θα ενεργείτε με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας της Ε.Ο. Αμφίπολης – Καβάλας, από την χ/θ 43,530 (οδός Εθνικής Αντίστασης) έως την χ/θ 43,630 (οδός Ιουστινιανού). H κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείτε από την οδό Εθν. Αντίστασης και την Περιμετρική οδό, με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και την χρήση σημαιοφόρων, οι οποίοι θα διευκολύνουν την ομαλή κυκλοφορία. Στις κάθετες οδούς της Λεωφόρου Φρ. Παπαχρηστίδη, η κυκλοφορία θα επιτρέπετε μόνο προς εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών. Από τον αποκλεισμό δεν θα επηρεαστεί η κυκλοφορία των πεζών και η λειτουργία της πιάτσας των ΤΑΞΙ.
-Οι εργασίες τροφοδοσία σκυροδέματος, θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ώρες χαμηλής κυκλοφορίας οχημάτων, ήτοι πρωινές ή μεσημεριανές ώρες και η χρονική τους διάρκεια δεν ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες και μετά το πέρας των εργασιών, η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί το πολύ τέσσερις (4) φορές.
-Οι εργασίες τροφοδοσίας και τοποθέτησης σιδηροδοκών θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ήτοι από ώρα 07:30΄ έως την 19:30΄, χωρίς διακοπή κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και μετά το πέρας των εργασιών, η οδός θα παραδίδετε ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη εργασία θα εκτελεστεί το πολύ έξι (6) φορές.
-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας καθημερινά εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, ενώ η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.