ΔΕΥΑ Καβάλας: Ένα μεγάλο έργο ύδρευσης ξεκίνησε στον Αμυγδαλεώνα

Θα αντικατασταθούν 40 και πλέον χιλιόμετρα αγωγών δικτύου ύδρευσης και πάνω από 1.300 παροχές ύδρευσης, ενώ θα επιτευχθεί ο διαχωρισμός της ύδρευσης από την άρδευση

Ξεκίνησε το έργο της αντικατάστασης των αγωγών του δικτύου ύδρευσης του Αμυγδαλεώνα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Αμυγδαλεώνα, καθώς η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και θα ενισχύσει την προσπάθεια της Διοίκησης του Δήμου Καβάλας και της ΔΕΥΑ Καβάλας να επιλύσουν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Αμυγδαλεώνα με το νερό.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνονται εκσκαφές και παράλληλα νέες συνδέσεις στο καινούργιο δίκτυο ύδρευσης.

Με το έργο αυτό, θα αντικατασταθούν 40 και πλέον χιλιόμετρα αγωγών δικτύου ύδρευσης και πάνω από 1.300 παροχές ύδρευσης.

Όπως αναφέρει η ΔΕΥΑΚ, με την κατασκευή του έργου εκμηδενίζονται οι απώλειες νερού από διαρροές, αποδίδονται άριστες συνθήκες υδροδότησης στον καταναλωτή, επιλύονται τα προβλήματα πίεσης του δικτύου που εμφανίζονται σε ορισμένες περιοχές και εκμηδενίζονται οι πολλές και συνεχείς βλάβες.

Με την κατασκευή μιας νέας δεξαμενής θα επιτευχθεί ο διαχωρισμός της ύδρευσης από την άρδευση που σήμερα είναι κοινή.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξει μια οικονομία κυβικών μέτρων νερού σε ετήσια βάση, που μόνο θετικά πλεονεκτήματα μπορεί να έχει.

«Γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια κατασκευής του έργου θα υπάρχει όχληση στους κατοίκους του Αμυγδαλεώνα, πιθανόν εμπόδια στην κυκλοφορία των οχημάτων ή και των πεζών και βλάβες στο υπάρχον δίκτυο με πιθανή τη διακοπή υδροδότησης για ένα χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε για την κατανόηση και την αρωγή των κατοίκων, στην κατασκευή αυτού του εμβληματικού έργου», αναφέρει η ΔΕΥΑ Καβάλας με ανακοίνωσή της.