ΔΙΠΑΕ Καβάλας: Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική»

Διαβάστε μέχρι πότε θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, πότε ξεκινούν τα μαθήματα και ποιες δυνατότητες δίνονται στους φοιτητές που θα διακριθούν στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2022.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση.

Το ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταβάλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου: 400 €). Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το ΠΜΣ έχοντας διακριθεί στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αποκτούν ένα προβάδισμα κατά την επιλογή τους ως δυνητικοί υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος.

Οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mphil-iee.ihu.gr.

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]