17ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας: Ένα διαδραστικό «μάθημα» για το Περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή [βίντεο]

Μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου συμμετείχαν μαζί με άλλα έξι Σχολεία στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Twinning με το έργο "Climate Change Experiments"

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning με το έργο “Climate Change Experiments“. Στο έργο συμμετείχαν 7 σχολεία από την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τουρκία.

Σκοπός του έργου ήταν η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, γνωστές ως «Δεξιότητες του 21ου αιώνα», που στόχο είχαν να προετοιμάσουν τους μαθητές για ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα (περιβαλλοντικό, κοινωνικό οικονομικό) που μετασχηματίζεται με έντονους ρυθμούς.

Επιπλέον, μέσα από πειράματα οι μαθητές γνώρισαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή και έπειτα το σύνδεσαν με καθημερινές συνήθειες και πρακτικές, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν στην κουλτούρα πρόληψης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των συνεπειών της στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στο πεδίο της συμμετοχής και δράσης.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το πρόγραμμα οργανώθηκε στις παρακάτω φάσεις:

  • Γνωριμία με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σύνδεσή του με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής
  • μελέτη του προβλήματος
  • κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκλησή του και ενδυνάμωση των μαθητών στην ανάληψη ενεργού δράσης για την προστασία του κλίματος μέσα από τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων σχετικά με ενέργειες, που ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα (μείωση της σπατάλης ενέργειας και φυσικών πόρων στο σπίτι, στο σχολείο κ.ά.)

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με ποικιλία δραστηριοτήτων και μεθόδων. Δημιούργησαν κολλάζ, κατασκεύασαν μακέτες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπολόγισαν το αποτύπωμα του άνθρακά τους με τη χρήση λογισμικού και πρότειναν τρόπους μείωσης του.

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τέλος πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους, όπου τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έπαιξαν μαζί διαδικτυακά παιχνίδια γνώσεων.«»

Τα αποτελέσματα της κοινής δουλειάς συνδυάστηκαν σε ένα e-Book που μπορείτε να ξεφυλλίσετε εδώ.

Δείτε βίντεο σχετικά με τη δράση