Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για το έτος 2017

Χρήστος Μέτιος: «Στόχος όλων μας είναι το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνήλθε αυτοδίκαια σε δημόσια ειδική συνεδρίαση, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, με μόνο θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού της ΠΑΜ-Θ για το έτος 2017.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 28 υπέρ, 2 κατά και 7 λευκά, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό.

 

Η εισήγηση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου

«Η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι η σημαντικότερη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι μια απλή λογιστική αποτύπωση των εσόδων και των εξόδων αλλά κάτι πολύ πιο ουσιώδες.

Στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται η οικονομική βάση των πολιτικών, που πρόκειται να ασκηθούν τον επόμενο χρόνο.

Και με δεδομένο, ότι η Αυτοδιοίκηση είναι κατεξοχήν κοντά στον πολίτη, τα έργα και οι δράσεις, που θα υλοποιηθούν, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων μας.

Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία σαφώς επηρεάζει τα μεγέθη του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός, που καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε για την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 99.597, 621 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του 2017 μας επιτρέπει να εξυπηρετήσουμε τις βασικές λειτουργικές μας ανάγκες και μας δίνει μια μικρή δυνατότητα δράσης με επενδυτικές δαπάνες, που μετασχηματίζονται σε έργα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Επιπλέον, υπάρχει και το τμήμα πληρωμών του ΕΣΠΑ, του μοναδικού ουσιαστικά αναπτυξιακού εργαλείου, που έχουμε.

Με τα χρήματα, που προϋπολογίζουμε, θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πολύ βασικές μας ανάγκες, όπως είναι οι συντηρήσεις δρόμων, ηλεκτροφωτισμού, κτιρίων και κάποια βασικά αντιπλημμυρικά έργα.

Όπως καταλαβαίνετε, τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Συνεπώς, πρέπει να διεκδικήσουμε πόρους από άλλες πηγές, όπως τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα της Περιφέρειάς μας είναι πραγματικά και η κεντρική διοίκηση δεν πρέπει μόνο να τα αναγνωρίζει αλλά και να πράττει τα δέοντα.

Θεωρώ, πως στόχος όλων μας είναι το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Θα στηρίξουμε κάθε πρόταση, που κινείται στην κατεύθυνση αυτή και στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων, που έχουμε.

Αυτή τη στιγμή, στο κρίσιμο σημείο, που είμαστε ως χώρα και προσπαθώντας να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας και να πετύχουμε ανάπτυξη, όλο και περισσότερο φαίνεται, ότι η Αυτοδιοίκηση και ίσως ακόμη περισσότερο οι Περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες.

Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2017».