Δήμος Καβάλας: 270 θέσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς και μέχρι πότε μπορείτε να καταθέτετε την αίτησή σας

Ο δήμος Καβάλας ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους, Περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης (270 θέσεις στο δήμο Καβάλας). Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής από 01/08/2018 και ώρα 14:00 έως και 20/08/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της δημόσιας πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις επιβλέποντες Φορείς.

Όλες οι απαραίτητες  πληροφορίες για το πρόγραμμα, οδηγίες υποβολής αίτησης, θέσεις, ειδικότητες και απαραίτητα προσόντα, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).