Καβάλα: Έρχονται πλευρικά διόδια στην Εγνατία Οδό. «Κλείνει» ο ανισόπεδος κόμβος Γαληψού-Ορφανίου

Διαβάστε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2019

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό για την κατασκευή πλευρικών σταθμών διοδίων στον ανισόπεδο κόμβο Γαληψού-Ορφανίου αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας. Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση.

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή κυκλοφορίας παντός οχήματος στον βόρειο και νότιο κλάδο του Α/Κ Γαληψού – Ορφανίου της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων. Συγκεκριμένα δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω της Εγνατίας Οδού:
α) Από Θεσσαλονίκη προς Γαληψό/Ορφάνι και αντίστροφα.
β) Από Καβάλα προς Γαληψό/Ορφάνι και αντίστροφα.
-Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα και αντίστροφα (μέσω της Εγνατίας Οδού), παρά μόνο στις εξόδους – εισόδους του προαναφερόμενου ανισόπεδου κόμβου.
-Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου θα ισχύσουν από 04-06-2019 μέχρι την 15-07-2019, εκτός αν οι εργασίες περατωθούν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με εξαίρεση από απογευματινές ώρες της 05-07-2019 έως την 07-07-2019, σε περίπτωση επίσημης προκήρυξης των Βουλευτικών Εκλογών, λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση του εκλογικού σώματος.
-Κατά το εν λόγω διάστημα η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με πλάτος 3,25 μέτρα έκαστη, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση.
-Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.