Πώς να δημιουργήσουμε τοπικό πλούτο στην Καβάλα

Συνάντηση των στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Making Spend Matter»

Συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα, ανάμεσα στα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να παρουσιαστεί το περιεχόμενο του προγράμματος «Making Spend Matter» που αφορά τον ανασχεδιασμό του συστήματος προμηθειών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του έργου και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου και η Προϊστάμενη του Τμήματος Προμηθειών, Δέσποινα  Χινίσογλου, απευθυνόμενοι στους παράγοντες της αγοράς τόνισαν μεταξύ άλλων ότι βασικός στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικού πλούτου και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δυο πλευρών, για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των προμηθευτών της περιοχής μας στους διαγωνισμούς αγαθών και υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.