Διαμεσολάβηση: Υποχρεωτική πλέον η αρχική συνεδρία. Σε ποιες υποθέσεις αφορά

Πλήρης ενεργοποίηση των διατάξεων του σχετικού Νόμου με στόχο την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων μετά τον Covid-19 - Μάγδα Καρακατσάνη: «Πολλαπλά τα οφέλη της διαδικασίας»

Από την 1 Ιουλίου 2020 τέθηκαν σε πλήρη ισχύ και οι υπόλοιπες περιπτώσεις Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω COVID-19, ολοκληρώνοντας έτσι το πλαίσιο εφαρμογής του ν.4640/2019.

Σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης συνιστά μία συνεδρία μεταξύ των διαφωνούντων μερών, των δικηγόρων τους και του Διαμεσολαβητή, όπου ενημερώνονται από τον Διαμεσολαβητή για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους με βάση τις ιδιαιτερότητές της και τη φύση αυτής.

Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις για τις οποίες ισχύει η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης είναι οι εξής:

  1. Οικογενειακές διαφορές (εκτός από διαζύγια, ακύρωση γάμου),
  2. διαφορές που εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία), αξίας 30.000,00 ευρώ,
  3. διαφορές που εκδικάζονται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο (τακτική διαδικασία) και
  4. διαφορές, κατά τις οποίες τα μέρη με έγγραφη συμφωνία τους είχαν ορίσει ότι εάν ανακύψει διαφορά μεταξύ τους, θα επιδιώξουν την επίλυσή της μέσω της Διαδικασίας Διαμεσολάβησης (ρήτρα  διαμεσολάβησης).

Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.

Η Δικηγόρος Καβάλας και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Μάγδα Καρακατσάνη, μιλώντας στο KAVALA POST σχετικά με την εξέλιξη αυτή, τόνισε ότι με την πλήρη εφαρμογή του Νόμου γίνεται προσπάθεια για οριστική επίλυση εκατοντάδων υποθέσεων, με πολλαπλά οφέλη, καθώς όχι μόνον θα επιδιώκεται η άμεση επίλυση των διαφορών αλλά παράλληλα θα επέλθει και σημαντική αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων από τον όγκο των εκκρεμών δικών, που ήδη αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η Διαμεσολάβηση, παρόλο που μπήκε στην ελληνική έννομη τάξη ήδη από το έτος 2010, στην πραγματικότητα ένα ελάχιστο μέρος των ιδιωτικών διαφορών έχει επιλυθεί με τη διαδικασία αυτή. Μετά από τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα όλα αυτά τα 10 χρόνια, τελικώς μόλις φέτος –και συγκεκριμένα από τα μέσα Ιανουαρίου 2020– ξεκίνησε μια πιο οργανωμένη εφαρμογή του Νόμου. Δυστυχώς, λόγω της συγκυρίας της πανδημίας που πλήττει την υφήλιο, όλες οι νομικές διαδικασίες –μεταξύ αυτών και η Διαμεσολάβηση– έχουν ανασταλεί.

Προσωπικά, είχα τη μεγάλη χαρά να διεξάγω στο γραφείο μου με επιτυχία μία εκούσια Διαμεσολάβηση Οικογενειακού Δικαίου (διατροφή τέκνων) και παράλληλα να μου ανατεθούν δύο περιπτώσεις Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, οι οποίες λόγω της πανδημίας είχαν ανασταλεί και πρόκειται να διεξαχθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πέραν των εμφανών πλεονεκτημάτων της, η Διαμεσολάβηση συνιστά κυρίαρχα έμπρακτη απόδειξη του πολιτισμού. Η ικανότητά μας να συζητούμε και η δυνατότητά μας να συναποφασίζουμε είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας μας. Ας την εκμεταλλευτούμε!», μας είπε χαρακτηριστικά.