Οι 7 προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας για τη στήριξη των επαγγελματιών

Επιστολή της διοίκησης προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών

Επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών και προς τους αρμόδιους φορείς, απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας με μια σειρά αιτημάτων και προτάσεις για τη στήριξη των επαγγελματιών.

Οι προτάσεις αυτές είναι οι παρακάτω:

– Αύξηση της επιστρεπτέας προκαταβολής προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα των επιχειρήσεων και των οικογενειών τους.

– Μέριμνα για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ – Τηλεφωνίας

– Έγκαιρο άνοιγμα  – ακόμα και πριν την 30η Νοεμβρίου – των καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έως 150 τ.μ., τα οποία δεδομένων των μέτρων προστασίας και μη συνωστισμού δεν συμβάλλουν στη μετάδοση της πανδημίας.

– Παγιοποίηση της υπουργικής απόφασης για την απαγόρευση πώλησης ειδών πέραν της πρώτης ανάγκης  (τρόφιμα) από τα σούπερ μάρκετ σε κάθε μελλοντικό lock down.

– Μεταχρονολόγηση επιταγών.

– Λόγω της συνέχισης της πανδημίας, παγιοποίηση της μείωσης κατά 40% του ενοικίου και μέχρι την επαναφορά στην κανονικότητα.

– Σχεδιασμός νέου προγράμματος μη επιστρεπτέας προκαταβολής από τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ για τις αρχές του 2021, το οποίο θα χειρίζονται πλέον οι Δήμοι, ώστε να λειτουργήσει με περισσότερη ευελιξία.