ΟΕΒΕ ΑΜ-Θ: Μέχρι το τέλος του έτους οι αιτήσεις για τους δικαιούχους της επιδότησης κόστους εργασίας

Οι διοικήσεις των Ομοσπονδιών καλούν τους δικαιούχους να καταθέσουν τις αιτήσεις στους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ

Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλούν με ανακοίνωση τους, τους δικαιούχους της επιδότησης κόστους εργασίας (2010-2015) να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι 31/12/2020 στην αρμοδία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνει ότι η ημερομηνία αίτησης για τον συμψηφισμό της επιδότησης θα πρέπει να είναι από την 1/1/2014 για όσους δεν έχουν προσφύγει σε ένδικα μέσα  και δικαιούνται την επιδότηση λόγω παραγραφής των ετών 2010-2013 μόνο για τα έτη 2014-2015 όπως προκύπτει και από την γνωμοδότηση του νομικού μας σύμβουλου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.oevek.gr