Το ΤΕΕ ΑΜ ζητάει από το ΥΠΕΝ διευκρινίσεις για τις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστους χώρους

Η απαίτηση για συναίνεση των συνιδιοκτητών για τις εργασίες χωρίς αναφορά σε ποσοστό ή κανονισμό οροφοκτησίας φέρνει διαμάχες και εντάσεις επηρεάζοντας και το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»-Τι ζητά το ΤΕΕ ΑΜ από το Υπουργείο

Στα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, όπως για παράδειγμα η εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών, περιλαμβάνεται η δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους.

Η απαίτηση για συναίνεση των συνιδιοκτητών, γενικά, χωρίς αναφορά σε ποσοστό ή κανονισμό οροφοκτησίας, έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης και εντάσεων σε περιπτώσεις υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών μέσω εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης, όπου δε συναινεί το 100% των συνιδιοκτητών.

Καθώς είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού και στοχευμένου Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξωτερική θερμομόνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να εφαρμοστεί το σενάριο ενεργειακής αναβάθμισης και να μην κινδυνεύσουν με απένταξη ιδιοκτησίες, σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της εν λόγω παρέμβασης.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, με δεδομένη και απαιτητή από τον νόμο της βεβαίωσης μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις, απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνοντας το πρόβλημα και προτείνοντας την επανεξέταση της εν λόγω αναφοράς στη συναίνεση των συνιδιοκτητών τόσο σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές θερμομονώσεις όσο και σε ό,τι αφορά γενικά τις εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους και τον προσδιορισμό πλειοψηφικού ποσοστού συνιδιοκτητών ή άλλως, όπως ορίζεται στον κανονισμό της οροφοκτησίας.