ΚΚΕ Καβάλας: Περιοδεία στο Κέντρο Υγείας Καβάλας

Κλιμάκιο στελεχών της τοπικής Τομεακής Επιτροπής συναντήθηκε με τη Διευθύντρια και τους εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων

Κλιμάκιο της ΤΕ Καβάλας του ΚΚΕ αποτελούμενο από τους Βασίλη Καταπόδη Γραμματέα της ΤΕ και τους Τζένη Πρασίδου και Ρούλα Χατζητοπαλούδη περιόδευσαν στο Κέντρο Υγείας Καβάλας και είχαν διαδοχικά συναντήσεις τόσο με την Διευθύντρια του Κέντρου όσο και με το Σωματείο των  Εργαζομένων.

Τη συζήτηση απασχόλησε η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού όσο και ο βαθμός ετοιμότητας ενόψει πιθανού νέου κύματος.

Συζητήθηκε το κτιριακό πρόβλημα που εδώ και χρόνια παραμένει άλυτο. Στο συγκεκριμένο κτίριο συστεγάζονται τα ιατρεία του Κέντρου Υγείας, οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, το φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ και τα ΚΕΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποια ανακαίνιση έχει γίνει αφορούσε μόνο τον όροφο που στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και όχι τα ιατρεία του Κέντρου Υγείας. Ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχόλησε τη συζήτηση είναι  και οι ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 15 γιατροί ( 10 μόνιμοι κ 5 επικουρικοί)  που αφορούν μόνο πέντε ειδικότητες. Υπάρχει ανάγκη άμεσων προσλήψεων σε ακτινολόγους και χειριστές έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκης του ακτινολογικού τμήματος ώστε να λειτουργήσει πλήρως με βάση τις δυνατότητες του καινούργιου εξοπλισμού, όπως και κρίσιμες ειδικότητες

( παιδίατρος, δερματολόγος, οφθαλμίατρος, ψυχίατρος, παθολόγος, γενικός γιατρός). Επίσης το κέντρο υγείας χρειάζεται να στηριχθεί και με επιπλέον διοικητικό προσωπικό. Τα μέλη του Κόμματος ανέδειξαν τη συνειδητή υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  από την πολιτική  που ακολουθήθηκε από όλες τις εκάστοτε κυβερνήσεις διαχρονικά. Έγινε φανερό εξάλλου  και από τις «εναλλαγές»  της ΠΦΥ και την εξέλιξη της (ΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ,ΠΕΔΥ,ΤΟΜΥ)

Αναδείχτηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας οργανογράμματος που να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Τα μέλη του κλιμακίου τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο κρίσιμος τομέας της πρόληψης, η στήριξη της ΠΦΥ αλλά και συνολικά ανέδειξαν την πρόταση του ΚΚΕ  για Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας για όλους με υψηλού επιπέδου παροχές και υγειονομικό προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά.