Μνημόνιο Συνεργασίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (και) με τον Δήμο Πέλλης

Η συνεργασία αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του Δήμου και αφετέρου στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ

Μ Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 μαζί με τον Δήμαρχο Πέλλης, Γρηγόρη Στάμκο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντιλήψεως μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και του Δήμου Πέλλης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίας, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη περιοχών εντός του Δήμου και αφετέρου στην αξιοποίηση, κατά τον βέλτιστο τρόπο, της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ.

Παρών ήταν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η υπόψη συνεργασία πραγματοποιείται με γνώμονα:

  • Την εξυπηρέτηση λόγων γενικού συμφέροντος, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού των δύο πλευρών και ειδικότερα, την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πέλλης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του και αύξησης του τοπικά παραγόμενου εισοδήματος, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχολήσεως, σε συνάρτηση με τα οικονομικά και λοιπά οφέλη, τα οποία μπορούν να αποκομίσουν, τόσο ο Δήμος Πέλλης, όσο και το ΤΕΘΑ, ως στρατηγικοί εταίροι
  • Της συνέργειας δύο βασικών θεσμών της Πολιτείας (Ένοπλες Δυνάμεις-Τοπική Αυτοδιοίκηση), αναφορικά με την αξιοποίηση των υφιστάμενων στον Δήμο Πέλλης ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, συγκεκριμένα των πρώην Στρατοπέδων «ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ» και «ΚΑΨΑΛΗ» εκτάσεως 230.000 τ.μ. και 72.000 τ.μ. περίπου, αντιστοίχως

Τη διαδικασία πολεοδόμησης θα την αναλάβει ο Δήμος Πέλλης, σε στενή συνεργασία με το ΤΕΘΑ, με πρόβλεψη ολοκληρώσεως εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντιλήψεως.

Μετά το πέρας της πολεοδόμησης, στο Ταμείο θα αποδοθεί σε οικοδομικά τετράγωνα, με επιλεγμένες χρήσεις γης και όρους δομήσεως, περίπου το 50%, από τη συνολική έκταση των 302.000 τ.μ. Η υπόλοιπη έκταση θα αποδοθεί στον Δήμο, ως εισφορά σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας για την πολεοδόμηση περιοχών.