ΑΟ Oρμή: Ο Μπάμπης Αραμπατζής σε διεθνή σχολή προπονητών

Νέες εμπειρίες και γνώσεις απέκτησε από την συμμετοχή του στη διεθνή σχολή πυγμαχίας που έγινε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού ΓΣ ο δάσκαλος του ΑΟ Ορμή

Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψε από την Αθήνα, όπου έλαβε μέρος στην διεθνή σχολή προπονητών πυγμαχίας 1* αστεριού ΑΙΒΑ ο προπονητής του ΑΟ Ορμή Μπάμπης Αραμπατζής. Περιμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα πιστεύει ότι η Ομοσπονδία πρέπει από την μεριά της να διοργανώνει τέτοια σεμινάρια και παράλληλα η παρουσία όλων των προπονητών σε αυτά είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας του υψηλού επιπέδου γνώσεων που μπορούν να λάβουν. Ήταν ένα καλά οργανωμένο και δομημένο σεμινάριο τόσο από την πλευρά της Ομοσπονδίας όσο και από τον instructor της ΑΙΒΑ και υπεύθυνο της σχολής Έρβιν Καντέ από την Φινλανδία. Πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 13/2 έως την Κυριακή 19/2, τις 3 πρώτες μέρες το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαίδευση και τις επόμενες 4 είχε παράλληλα εξετάσεις και παρακολούθηση μαθημάτων. Οι υποψήφιοι έδωσαν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και το πρόγραμμα περιελάμβανε και πρακτική.  Το σεμινάριο έγινε στο γυμναστήριο του Εθνικού ΓΣ. Το μάθημα έγινε στα αγγλικά και η Ομοσπονδία είχε φροντίσει για την παρουσία διερμηνέα.