Ενωσιακό γήπεδο ΕΠΣΚ: Αυτοψία από ειδικό κλιμάκιο

Επιτόπιος έλεγχος με στόχο να αποτιμηθούν οι, ουκ ολίγες, ζημιές που υπέστη το αθλητικό κέντρο και στη συνέχεια δρομολογηθούν οι απαραίτητες εργασίες για να γίνει (έστω και εν μέρη) λειτουργικό

Η ΕΠΣ Καβάλας έχει στείλει στην ΕΠΟ και τη νομική της υπηρεσία πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία, που αφορούν το Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο του νομού μας, όπου αναφέρει την εικόνα της πλήρους διάλυσης και καταστροφής που υπέστη τα προηγούμενα χρόνια το γήπεδο αυτό.

Με υπόδειξη της ΕΠΟ, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα επιτόπιος έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων της ΕΠΣ Καβάλας από ειδικό κλιμάκιο και θα γίνει αποτίμηση των ζημιών που αυτές έχουν υποστεί. Εν συνεχεία, αφού συνταχθεί από τους ειδικούς έκθεση, θα αποσταλεί στην ΕΠΟ και θα δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το Αθλητικό Κέντρο να γίνει σε πρώτη φάση, τουλάχιστον, λειτουργικό και να εξυπηρετήσει κάποιες από τις ανάγκες των σωματείων μας.