ΑΟ Καβάλα: Προσαρμόζεται στο πρωτόκολλο EXEDRAMark 776:2017

Πολύ σύντομα όλα τα τμήματα του συλλόγου θα λειτουργούν παράλληλα με καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12/07 στο Ξενοδοχείο «Γαλαξίας» η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας  (Workshop OEC-1) με τον Project Manager Μιχάλη Λολίδη (Νoriaki Kano Laboratories) και τα μέλη του ΔΣ, τους εφόρους και προπονητές του ΑΟ Καβάλα σχετικά με τη πορεία εφαρμογής και πιστοποίησης του συλλόγου στο πρωτόκολλο  EXEDRAMark 776:2017 και ΙSO 9001. Στόχος του νέου συμβουλίου του συλλόγου μας είναι η ενοποίηση και η συγκροτημένη λειτουργία όλων των τμημάτων με την παράλληλη εφαρμογή/ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων τεχνολογίας που θα βελτιώσουν την αυτογνωσία, την απόδοση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες άθλησης, ιδιαίτερα στα τμήματα υποδομής. Γι’ αυτό τον λόγο σύντομα όλα τα τμήματα του συλλόγου θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο project το οποίο έχει 3ετή διάρκεια στο πρώτο στάδιο και στόχο την πιστοποιημένη υπεύθυνη αριστεία».