Η Αποκεντρωμένη απέρριψε την προσφυγή της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ κατά του προστίμου των 50.000 ευρώ (έγγραφο)

Διαβάστε ολόκληρο το (μακροσκελές) σκεπτικό της απόφασης της ΑΔΜ-Θ

Με την υπ’ αριθμ. 3301 απόφασή της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απέρριψε την προσφυγή της εταιρίας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, στις 2 Φεβρουαρίου 2017, κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ που της είχε επιβάλει στις 13 Ιανουαρίου 2017 ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος (διαβάστε την εδώ). Το σκεπτικό της απόρριψης είναι μακροσκελές και σε αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι.

Διαβάστε την απόφαση απόρριψης εδώ