Είστε δικαιούχος διατροφικού επιδόματος; Διαβάστε τι πρέπει να κάνετε για να το εισπράξετε εγκαίρως και σίγουρα

Οδηγίες βήμα-βήμα και σύνδεσμοι για να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα - Σημαντική ενημέρωση και οδηγίες από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

ΗΔιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Καβάλας  με σκοπό την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών και την παράλληλη διασφάλιση της ορθής καταβολής του διατροφικού επιδόματος  ανακοινώνει τον καθιερωμένο έλεγχο για τους δικαιούχους του διατροφικού επιδόματος που θα διαρκέσει για τη χρονική περίοδο από 02/01/2018 – 31/01/2018.

  1. Αναλυτικά θα πρέπει να υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας, από τον νεφροπαθή/μεταμοσχευμένο ή από τον υπεύθυνο είσπραξης του που έχει ορισθεί για τον κάθε δικαιούχο, Υπεύθυνη Δήλωση της οποίας σχετικά υποδείγματα (1&2) χορηγούνται από την Υπηρεσία μας ή μπορούν να εκτυπωθούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (πατήστε εδώ).

Στην δήλωση αυτή θα πρέπει να δηλώνονται απαραιτήτως τα κάτωθι στοιχεία από τον νεφροπαθή /μεταμοσχευμένο ή τον υπεύθυνο είσπραξης:

  • Ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι του δικαιώματος επιδότησης, σύμφωνα με το Νόμο και ότι το διατροφικό επίδομα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του νεφροπαθή/μεταμοσχευμένου.
  • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
  • Ότι δεν λαμβάνει διατροφικό επίδομα από άλλη Περιφερειακή Ενότητα πλην της  Π.Ε.Καβάλας.
  • Ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα δηλωθέντα στοιχεία στην Υπηρεσία μας και ότι για οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, θα μας ενημερώνει άμεσα.

2. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα ζητούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο,ενώ θα υπάρχει σχετική υπενθύμιση με σχετικά Δελτία Τύπου με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε Καβάλας και κοινοποίηση προς τις τοπικές Μονάδες Αιμοκάθαρσης οι οποίες με την σειρά τους θα ενημερώνουν τους αιμοκαθαρόμενους.

  1. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ανωτέρω Υ.Δ.,το διατροφικό επίδομα θα διακόπτεται προσωρινά και θα επαναχορηγείται αναδρομικά μόνο όταν δηλωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλέφωνο 2513503362 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.