Το ΙΚΚΙΚ δημιούργησε το Ινστιτούτο Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης και Ναυτικής Ιστορίας

Στόχος του η διάσωση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης, η οργάνωση Μουσείου Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης, η προστασία και η αξιοποίηση παραδοσιακών σκαριών κα

Το  Ινστιτούτο  Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.) στα πλαίσια των συνεχών και άοκνων προσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και πολιτισμικού προϊόντος της περιοχής μας και της βιομηχανικής κληρονομιάς, στα πλαίσια των Καταστατικών του σκοπών (άρθρα 3 και 4) προχώρησε στην σύσταση Ινστιτούτου Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης και Ναυτικής Ιστορίας.

Ο σκοπός της νέας αυτής προσπάθειας είναι η διάσωση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης της περιοχής μας, η οργάνωση  Μουσείου Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης, η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων, η προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης στους παραπάνω τομείς, η δημιουργία εκθέσεων παραδοσιακών σκαφών, η προστασία των παραδοσιακών σκαριών και η εν γένει αξιοποίησή τους.