Διεθνές Πανεπιστήμιο: Μαθήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πρόσφυγες του Camp Ασημακοπούλου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα υποστηριχθεί από καθηγητές και συνεργάτες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, μετά από συνεννόηση με τα στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, πρόκειται να υλοποιήσει, χωρίς βεβαίως οικονομική επιβάρυνση, προγράμματα κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τους πρόσφυγες του Camp Ασημακοπούλου της πόλης μας. Το πρώτο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την επόμενη βδομάδα και απευθύνεται στους πρόσφυγες  που  επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε λειτουργικό σύστημα, επεξεργασία κειμένου και το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά από ένα μήνα και απευθύνεται στους πρόσφυγες που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες σε  υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων και εφαρμογές Διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό θα βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν ζητήματα και θέματα της καθημερινότητάς τους σε μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η διαδικασία ένταξης αυτών στην τοπική κοινωνία. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καθηγητές και συνεργάτες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κατά βάση από απόσταση και θα αξιοποιηθούν δομές/υποδομές των εργαστηριών Πληροφορικής που διαθέτει το Τμήμα και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.