2ο Γυμνάσιο Καβάλας: Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να λύνουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις

Βιωματική δράση σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας σε μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας, κατόπιν αιτήματος του διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Καβάλας Δρ. Κωνσταντίνου Χίζαρη, πραγματοποίησε στις τάξεις Α1 και Β1, βιωματική παρέμβαση με θέμα : «Διαπροσωπικές σχέσεις και διαχείριση συγκρούσεων» με τις Κυριακή Σαββίδου και Σοφία Δρακονάκη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση υλοποιήθηκε μέσω βιωματικών ασκήσεων και συζήτησης, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, οι οποίοι συν-εργάστηκαν σε ομάδες.

Σκοπός της βιωματικής, αυτής, παρέμβασης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές και μαθήτριες συγκεκριμένες μεθόδους επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων με αποτέλεσμα τη δημιουργία σταθερών θεμελίων των διαπροσωπικών τους σχέσεων.