Κοντά στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού

Με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΚΙΚ συναντήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αντωνιάδης - Συμφωνήθηκαν κοινές δράσεις στο μέλλον

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜ-Θ Κώστας Αντωνιάδης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού Ιωάννη Βύζικα, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτριο Πανάρετο και τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη Σαξαμάνογλου και ενημερώθηκε ότι το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει τα δίκτυα Tobacco Roads και Basma Roads και το εργαστήριο Δημιουργίας Καλλιτεχνικών Δειγμάτων Καπνού.

Δεδομένου του Αναπτυξιακού χαρακτήρα και της μοναδικότητας των Δικτύων, συμφωνήθηκε να αναπτύξει η Περιφέρεια με το ΙΚΚΙΚ κοινές δράσεις στο προσεχές μέλλον.