Πλευρικά διόδια στην Καβάλα και… επίσημα: Πότε ξεκινάνε τα έργα

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό για την κατασκευή πλευρικών σταθμών διοδίων στον δρόμο Γαληψού-Ορφανίου-Πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των διοδίων

Είναι επίσημο και… στην πράξη. Ξεκινάνε τα έργα για τα πλευρικά διόδια στον Νομό Καβάλας, αρχικά στον δήμο Παγγαίου στο ύψος της Γαληψού και έπεται συνέχεια.

Συγκεκριμένα, τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Α/Κ Γαληψού-Ορφανού της Εγνατίας Οδού, με την τοποθέτηση κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης, εισόδου σε εργοταξιακή ζώνη, ρύθμισης της ταχύτητας και ενημέρωσης ελεύθερης διέλευσης, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 έως και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 αποφάσισε η Τροχαία Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά την οριστική λειτουργία των διοδίων, με την έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.