Η Καβάλα προετοιμάζεται για τον χειμώνα

Το συντονισμό όργανο Πολιτικής Προστασίας σχεδίασε τις δράσεις του για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού

Συγκλήθηκε την Παρασκευή 15-11-2019 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας με θέματα:

  1. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
  2. «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2019 – 2020».

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Κων/νος Αντωνιάδης, παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι: Δήμου Καβάλας Κυριάκος Σταυρίδης, Δήμου Παγγαίου Κων/νος Τσάκαλος, Δήμου Θάσου Πυρήνας Στράτος και Δήμου Νέστου Γεώργιος Μερμελέγκας,  ο Δ/ντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Αναστασίου Αλέξιος, ο Δντής Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜΘ Κων/νος Χουβαρδάς καθώς επίσης και φορείς της ΠΕ Καβάλας που προσκλήθηκαν.

Σχετικά με το θέμα των πλημμυρών-χιονοπτώσεων και παγετού, αναφέρθηκαν οι αρμοδιότητες καθώς επίσης και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο κάθε φορέας για να είναι σε ετοιμότητα την προσεχή χειμερινή περίοδο 2019-2020, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσεων εξ αιτίας της εκδήλωσης φαινομένων του θέματος. Μεταξύ των προβλημάτων που τέθηκαν ήταν και η έλλειψη προσωπικού, χρημάτων και μέσων των φορέων, πράγματα που δυσκολεύουν το έργο τους.

Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης θα δημοσιοποιηθούν στο Πρόγραμμα Διαύγεια.