Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Πιλοτική δράση με επίκεντρο την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα

Οι δράσεις του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του +RESILIENT-Πρώτη αποτύπωση των αποτελεσμάτων της Δράσης-Οι στόχοι και τα κίνητρα

Την περασμένη Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εταίρος στο διακρατικό έργο +RESILIENT “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” διοργάνωσε διαδικτυακά συνέντευξη Τύπου για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πιλοτικής Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του έργου +RESILIENT. (διαβάστε εδώ για το έργο).

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλέξης Πολίτης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας, Κώστας Κουρτίδης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Παρασκευή Χουρίδου, καθώς και η οικονομολόγος της Living Prospects ΕΠΕ και εξωτερικός συνεργάτης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νάντια Καρρά.

Στόχος της συνέντευξης Τύπου ήταν η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης της ΠΑΜ-Θ η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου +RESILIENT και η ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων να συνεχίζουν να συνεργάζονται με την ΠΑΜ-Θ και να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου +RESILIENT οι οποίες θα ακολουθήσουν.

Άλλωστε αυτός είναι και ο βασικός στόχος της ΠΑΜ-Θ, μέσω της πιλοτικής δράσης, να καταφέρει μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς να βάλει ένα λιθαράκι προς τον δρόμο για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Περιφέρεια, μέσα από την κατάρτιση, δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών που συμβάλλουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών της περιοχής.

Αυτό επισήμανε και ο κ. Πολίτης, διευκρινίζοντας πως η ΠΑΜ-Θ σχεδίασε και υλοποίησε πιλοτικά μία Δράση κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 44 συμμετέχοντες από όλους τους εμπλεκόμενους της 4πλής έλικας της Κοινωνικής Οικονομίας από την ΠΑΜ-Θ (δημόσιος τομέας-ερευνητικός τομέας-ιδιωτικός τομέας-κοινό και δημοσιογράφοι) εκ των οποίων συμμετείχαν 11 διαφορετικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις από την ΠΑΜ-Θ.

Από την πλευρά της η κ. Χουρίδου αναφέρθηκε στις επιμέρους δράσεις της Πιλοτικής Δράσης της ΠΑΜ-Θ «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο εστιάζει σε ένα από τα 3 μακρο-σενάρια του μοντέλου +RESILIENT, ήτοι την «Κατάρτιση και ενίσχυση γνώσεων κοινωνικών επιχειρήσεων».

Όσον αφορά το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αυτό περιλαμβάνει δράσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:

  • Εργαστήρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Επισκέψεις Μελέτης σε τοπικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • Εκπαιδευτικό Υλικό για Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
  • Ευαισθητοποίηση, δικτύωση και ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο
  • Διακρατικά Webinars
  • Διακρατική Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων +RESILIENT
  • Διακρατική πιλοτική δράση +RESILIENT LAB