«Πληρωμένη» απάντηση Κουφατζή σε Μάκη Παπαδόπουλο: Εκφράσεις… καφενείου δεν θα γίνουν αποδεκτές!

Για αναζήτηση ποινικών αλλά και αστικών ευθυνών κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ σε περίπτωση που επαναληφθούν τα περί «ρουσφετιών» που «είδε» ο επικεφαλής του Τόπου της Ζωής μας

Μια ιδιαίτερα «σκληρή» απάντηση επεφύλασσε ο Χαράλαμπος Κουφατζής στον Μάκη Παπαδόπουλο με αφορμή τα όσα κατήγγειλε ο τελευταίος περί «απευθείας αναθέσεων» έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας (διαβάστε την καταγγελία εδώ) με άρωμα… προεκλογικό!

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κάνει λόγο για «λαϊκισμό, σπέκουλα και συνειδητές ανακρίβειες» από την πλευρά του επικεφαλής του Τόπου της Ζωής μας, χρεώνοντάς του πολιτικές τακτικές της δεκαετίας του… ’80 και χαρακτηρίζοντάς τον «ανεπίδεκτο μαθήσεως» σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης και διαγωνισμού των δημόσιων έργων.

Ο κ. Κουφατζής επίσης υπερασπίζεται με σθένος το έργο που γίνεται το τελευταίο διάστημα στη ΔΕΥΑΚ, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Επιχείρηση όχι μόνον δεν κινδυνεύει με χρεοκοπία, αλλά αντίθετα θα παρουσιάσει ρεκόρ κερδών και θα αποπληρώσει και παλιές υποχρεώσεις της που «έρχονται» από προηγούμενες διοικήσεις, ενώ «απειλεί» ότι σε περίπτωση που τα περί «προεκλογικών ρουσφετιών» επαναληφθούν, τότε θα αναζητηθούν οι ποινικές αλλά και οι αστικές ευθύνες!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης Κουφατζή στον Μάκη Παπαδόπουλο.

Εκφράσεις καφενείου δεν θα γίνουν αποδεκτές

«Ο λαϊκισμός, η σπέκουλα, οι συνειδητές ανακρίβειες, η άγνοια περι διαδικασιών, χαρακτηριστικά δεκαετιών του ’80, είναι πια ξεπερασμένες τακτικές και τυγχάνουν της αποδοκιμασίας του κόσμου. Η ένδοια γνώσεων, επιχειρημάτων και προτάσεων οδηγεί στο καταφύγιο της καταστροφολογίας. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή επίθεση εναντίον ευσυνείδητων και έντιμων υπαλλήλων, είναι δείγματα πανικού και απέλπιδα προσπάθεια εντυπώσεων κενές περιεχομένου.

Ως εκ τούτου είμαστε αναγκασμένοι, να παραδώσουμε μαθήματα διαδικασιών δημοσίων έργων και συμβάσεων καιτοι μερικοί είναι ανεπίδεκτοι μαθησεως.

Ειδικότερα:

 1. ​Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (CPV: 45232150-8) με προϋπολογισμό 150.000,00 €. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας deyakav.gr (στο πεδίο: Διαγωνισμοί). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η πρωινή στις 27-08-2018.
 2. Για να αντιμετωπιστούν οι πολλές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης μέχρι να βρεθεί ανάδοχος στον παραπάνω διαγωνισμό η ΔΕΥΑΚ δημοσίευσε με πλήρη διαφάνεια και όλους τους κανόνες δημοσιότητας την παρακάτω: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΚ« ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19,942.00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%. Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Κ
  Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ΔΕΥΑΚ” σύμφωνα με τους όρους της επισυναπτόμενης μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός Αγ. Τρύφωνα 14, 65201 Καβάλα, μέχρι την Πέμπτη 02/08/2018 και ώρα 12:00 π.μ.
 3. Η προκήρυξη ήταν δημοσιευμένη επί μία εβδομάδα στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να την αναζητήσει.
 4. Η επιχείρηση προχώρησε στους παραπάνω διαγωνισμούς ώστε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για  να εξυπηρετούνται το ταχύτερο δυνατό οι
  Δημότες της Καβάλας και των τοπικών διαμερισμάτων, να αντιμετωπίζονται τάχιστα οι βλάβες και να γίνονται σύντομα οι αποκαταστάσεις.

Και επειδή οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν με επίσημα στοιχεία, επαναλαμβάνουμε:

 • Οι τελευταίες χρήσεις της επιχείρησης είναι κερδοφόρες και τα ταμειακά υπόλοιπα της επαρκέστατα. Η φετινή χρήση αναμένεται να παρουσιάσει ρεκόρ κερδών.
 • Λόγω της χρηστής διοίκησης όχι μόνο δεν υπάρχει κίνδυνος να χρεοκοπήσει η επιχείρηση άλλα έχει ξεχρεώσει τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια.
 • Το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης εκτελείται σε μεγάλο βαθμό γεγονός που έχει δεκαετίες να συμβεί.

Εφιστούμε την προσοχή σε όποιον αναφέρεται στη ΔΕΥΑΚ και στην διαφάνεια των διαδικασιών που τηρεί η επιχείρηση, πριν κάνει δηλώσεις, να είναι καλά ενημερωμένος για τον τρόπο λειτουργίας της και τον κανονισμό της.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.

Όποιοι διαδίδουν ανακριβείς  ειδήσεις, μόνο σκοπό έχουν να πλήξουν το κύρος της επιχείρησης και σε  περίπτωση επανάληψης των δηλώσεων από όπου κι αν προέλθουν θα αναζητηθούν ποινικές και αστικές ευθύνες. Εκφράσεις καφενείου δεν θα γίνουν αποδεκτες.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΜΕ ΔΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΞΕΙ».