Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Καβάλας: Ζητούν διπλασιασμό του επιδόματος ανθυγιεινή εργασίας και ένταξη στα βαρέα επαγγέλματα

Επιστολή του Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Με αφορμή την αναδιάρθρωση του ανθυγιεινού επιδόματος που λαμβάνουν οι υγιειονομικοί, από το οποίο εξαιρούνται πολλές ειδικότητες και για το οποίο ακόμα δεν ακόμα δεν έχει υπογραφτεί ακόμα η σχετική ΚΥΑ, το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας καθώς και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Στην επιστολή αυτή ζητείται ο διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς, η ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στο ΕΣΥ στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες καθώς και η άμεση θεσμοθέτηση της ασφαλιστικής ένταξης των υγειονομικών του δημοσίου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Η επιστολή αναφέρει σχετικά:

«Τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας  εξέδωσαν Δελτία Τύπου για την  υπογραφή  ΚΥΑ σχετικά με την αναδιάρθρωση  χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες, ωστόσο η ΚΥΑ δεν έχει δημοσιευτεί.

Αφενός οι αυξήσεις που παρουσιάζονται είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες των εργαζομένων, αφού λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, η αγοραστική αξία των ήδη περικομμένων από τις μνημονιακές αποφάσεις μισθών έχει υποστεί τεράστια μείωση και δεν αποτυπώνουν σε καμία περίπτωση τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας περί αναγνώρισης της προσφοράς των Υγειονομικών Υπαλλήλων.

Αφετέρου, όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου, φαίνεται ότι εξαιρούνται πολλές ειδικότητες εργαζομένων ( ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, υπάλληλοι της πληροφορικής και διοικητικής υπηρεσίας) παρά το ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται (αναστολή χορήγησης αδειών στην διάρκεια της πανδημίας) αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία χωρίς να εξαίρεση καμίας ειδικότητας, αναγνωρίζοντας έτσι ότι πρόκειται για έναν αμιγώς ανθυγιεινό χώρο εργασίας, με κίνδυνο έκθεσης για όλους.

Επισημαίνουμε ότι οι ειδικότητες που όπως φαίνονται εξαιρούνται, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς ή εργάζονται σε κυκλικό ωράριο και σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών, άλλωστε μεταξύ των νεκρών συναδέλφων μας, θυμάτων της πανδημίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δυστυχώς βρίσκονται και πολλοί των παραπάνω ειδικοτήτων.

Επιπλέον συνεχίζει να βρίσκεται κρυμμένο, κάπου στα συρτάρια του υπουργείου Εργασίας το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη για την ασφαλιστική ένταξη των υγειονομικών του δημοσίου στα Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ως εκ τούτου σας καλούμε άμεσα ,υλοποιώντας την αναγνώριση της προσφοράς των Υγειονομικών Υπαλλήλων που οι ίδιοι επικαλείστε σε δημόσιες δηλώσεις σας ,να προχωρήσετε σε:

  • Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς,
  • Ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στο ΕΣΥ στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες,
  • Άμεση θεσμοθέτηση της ασφαλιστικής ένταξης των υγειονομικών του δημοσίου στα ΒΑΕ».