Δήμος Καβάλας: Δωρεά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο Γενικό Λύκειο Κρηνίδων

Προηγήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Με αφορμή τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον προγραμματισμό του Γενικού Λυκείου Κρηνίδων για τη βιωματική επιμόρφωση όλων των μαθητών και μαθητριών στη βασική υποστήριξη της ζωής με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, η Δευτεροβάμια Σχολική Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας δώρισε απινιδωτή με προδιαγραφές κατάλληλες για χρήση σε σχολικό περιβάλλον.

Ο απινιδωτής παραδόθηκε την Τρίτη 3 Οκτωβριου 2023 παρουσία της Διεύθυνσης του σχολείου, από την πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Ανθή Χατζηφραντζή.

Έγινε επίδειξη και δόθηκαν οδηγίες χρήσης από τον εκπαιδευτή και διασώστη του ΕΚΑΒ-Παράρτημα Καβάλας, Νικόλαο Δοξάκη, επιμορφωτή της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο απινιδωτής θα βρίσκεται στον χώρο του Σχολείου και θα είναι προσβάσιμος για την κάλυψη όλων των έκτακτων αναγκών τόσο για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται στο Σχολείο όσο και για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη περίσταση προκύψει στην τοπική κοινότητα.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Κρηνίδων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τη σημαντική δωρεά.